WAT IS JOUW TALENT?

Log in met de code die je leerkracht je heeft gegeven:

Ik heb geen inlogcode!

Gebruikt je meester of juf op school ook Team Talento? Vraag hem dan of hij/zij een paar video's met de leerlingen wil delen. Je krijgt dan een speciale leerlingcode die je hier in kunt vullen. Dan kun je die workshops ook thuis doen!

Klik hier om naar de normale website van Team Talento te gaan.